Diensten

 

Startersservice :

- Advies en begeleiding bij de opstart van zelfstandige activiteiten
- Advies en begeleiding bij de oprichting van diverse vennootschapsvormen
- Begeleiding en advies bij de opmaak van de statuten en het financieel plan
- Inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen
- Aanvraag BTW-nummer
- Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
- Aansluiting bij een sociaal secretariaat
- Aanvraag registratienummer
- Aanvraag vergunningen
- Subsidies
- Wettelijk bij te houden boeken

Boekhouding:

- Opmaken maandelijkse of driemaandelijkse BTW aangifte
- Opmaken jaarlijkse BTW listing afnemers
- Opmaken intracommunautaire opgave
- Bijstand controle BTW administratie
- Wettelijke verplichtingen boekhouding :
- Vereenvoudigde boekhouding voor éénmanszaken tot 500.000,00 euro omzet
- Dubbele boekhouding voor éénmanszaken omzet groter dan 500.000,00 euro en vennootschappen
- Input en verwerking van facturen en financiële verrichtingen
- Opmaken tussentijdse resultaten
- Opstellen jaarrekening vennootschappen

Fiscaliteit :

- Invullen van aangifte personenbelasting
- Invullen van aangifte vennootschapsbelasting
- Advies inzake BTW
- Advies inzake investeringsbeslissingen
- Advies inzake fiscale optimalisaties
- Advies en begeleiding inzake kredietaanvragen
- Bijstand bij controle AOIF of directe belastingen